„Hozzájárultak-e az UAP megfigyelések katonai fejlesztésekhez?” – Ötven éve először beszéltek UAP-okról az amerikai képviselőházban

2022 / 05 / 18 / Felkai Ádám
„Hozzájárultak-e az UAP megfigyelések katonai fejlesztésekhez?” – Ötven éve először beszéltek UAP-okról az amerikai képviselőházban
A kék könyv projekt óta először került elő a téma a képviselőházban, és izgalmas kérdések hangzottak el, sőt kiderült az is, hogy mik voltak a titokzatos háromszögek, amelyek amerikai hadihajókat vegzáltak.

Kedden az amerikai képviselőház testülete nyilvános meghallgatást tartott az „azonosítatlan légköri jelenségekről” – ezeket a régebben UFO-nak (Unindentified Flying Object) nevezett jelenségeket mára UAP-ként (Unindentified Aerial Phenomenon) szokás emlegetni. A névcsere nem véletlen, hiszen egyrészt a jelenség/phenomenon szó kevésbé irányítja az asszociációt a mesterségesen létrehozott tárgyak irányába, tehát az UAP kalapba több minden belefér, másrészt az UFO rövidítés mára kicsit túlterhelődött, és nem igazán alkalmas arra, ami főbb célként a mostani meghallgatás alapján is kirajzolódott: tehát hogy ezekről a jelenségekről lekerüljön a stigma. A meghallgatást a képviselőház hírszerzési bizottságának terrorelhárítási és hírszerzési (House Intelligence Committee's Counterterrorism, Counterintelligence, and Counterproliferation ) albizottsága hívta össze.

A meghallgatást André Carson (demokrata párt) kongresszusi képviselő vezette, a kérdéseket pedig Ronald S. Moultrie, helyettes védelmi miniszternek és Scott W. Bray, a haditengerészeti hírszerzés igazgatóhelyettesének lehetett feltenni. Magát a meghallgatást a lenti linken lehet visszanézni, és fontos azzal is tisztában lennünk, hogy ezt egy zárt ülés is követte a témában.

A meghallgatás maga egyperces néma csenddel indult, amivel a buffalói mészárlás áldozataira emlékeztek, és ezek után került sor arra, hogy összegezzék a mostani esemény lényegét. Eszerint jelenleg már rövid időn belül a harmadik szervezet nyomoz az UAP-ok után (ezekről az átszervezésekről korábban már mi is írtunk, és a lényegük, hogy a szervezet egyre kiterjedtebb jogkörrel, egyre több egyéb szervezet bevonásával végezhesse a munkáját) – aminek a jelenlegi neve Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), de valószínűleg ez is változni fog a jövőben.

Gyorsreagálású nyomozócsoportot szervez a Pentagon UFO-észlelés esetére Az új törvények arra is lehetőséget teremtenek, hogy a kutatók visszafejtsék azokat a technológiákat, melyek „meghaladják a jelenlegi tudományos és technológiai ismereteinket”.

Ez a meghallgatás pedig majd' egy évvel követi a tavaly nyilvánosságra hozott, első, nagyobb és ismert jelentést a témában.

Tényleg földönkívüliek látogatják a bolygót? – Napvilágot látott az azonosítatlan repülő tárgyakkal kapcsolatos jelentés Elkészült az USA kormányzati jelentése az azonosítatlan repülő tárgyakról – aki katarzist várt, csalódni lesz kénytelen, de ez egy nagyon fontos lépés a rejtély tisztázása felé vezető úton, mivel a kérdés mostantól nem söpörhető a szőnyeg alá.

Nyilván az az igazán érdekes, hogy mit tudtunk meg azóta (mert akad ilyen is), de egyelőre ne siessünk a dolgok elibé! A legfontosabb, hogy az egész vizsgálódás elsődleges célja az amerikai katonák biztonságának a szavatolása, valamint annak a kiderítése, hogy adott esetben milyen ellenséges technológia állhat a háttérben. Az UAP jelenségek azonban sokszor érintenek ellenséges, szövetséges vagy amerikai fejlesztéseket – de mivel ezek titkosak, ezekről részletesebben a zárt ülésen esik szó. Igazság szerint a mostani nyilvános meghallgatás inkább csak sejtetett dolgokat, mint a bikini, és természetszerűleg a zárt ülés lehetett az érdekesebb.

Amit minden érintett hangsúlyozott, hogy a legfontosabb jelenleg az adatgyűjtés, mivel több válasz csak részletes tanulmányozás, több szakértő bevonása után születhet meg. Ha pedig itt tartunk, akkor essen szó az esemény egyik legfontosabb bejelentéséről, tehát hogy kiderült, milyen eszközök zaklatták az amerikai hadihajókat. Az elmondottak alapján a felvételt rögzítő kamerarendszer által keltett optikai csalódás miatt látszanak ezek a tárgyak háromszögeknek (az AOIMSG nem, viszont külsős szakértők reprodukálták ezt a hatást), valójában azonban drónokról van szó. Természetesen ez sem sokkal megnyugtatóbb válasz, már csak ezen drónok viselkedése és képességei miatt sem. Arra a kérdésre pedig, hogy kereskedelmi drónok-e ezek tehát, az a válasz érkezett, hogy „drónok, vagy legénység nélküli járművek”. Jó eséllyel tehát nem kereskedelmi forgalomban kapható eszközökről van szó, ami – ismételten – már a menettulajdonságok miatt is egyértelmű volt eddig is. Kicsit messzire vezet a téma, de a The Drive arról is írt, hogy bár rettenetes blama, de úgy tűnik, hogy egyszerű drónokkal, sőt olykor ballonokkal hatoltak be a kiképzési területek légterébe teljesen háborítatlanul, majd a Pentagon később UFO-kkal magyarázta a dolgot.

Titokzatos repülő eszközök rajai vették üldözőbe az USA romboló hajóit több napon át 2019-ben több hadihajó környékén is gyanúsan viselkedő repülőeszközöket figyeltek meg, melyeknek az eredetét az ismereteink szerint egyelőre nem sikerült tisztázni.

Jókora kanyart tettünk, szóval térjünk vissza az eseményekhez időrendben: tehát tisztázásra került, hogy pontosan mit értenek UAP alatt – az elmondások alapján olyan fizikai tárgyat, amelyet nem lehet azonnal beazonosítani egy kontaktus során. Itt a „tárgy” kitétel az érdekes, mivel hangsúlyozásra került, hogy valóban majd minden vizsgált esetben valamiféle objektumról volt szó. Az is tudható, hogy ezek az észlelések a 2000-es években öltöttek komolyabb mértéket, és az észlelések száma azóta is nő – ebben azonban nincs semmi csoda: egyre jobbak az érzeklőrendszerek és egyre több minden repked a levegőben is. Az UAP-ok (és itt kifejezetten azok, amelyek a kiképzési területekre merészkednek/tévednek) esetén viszont probléma, hogy veszélyeztetik a repülésbiztonságot és hátráltatják a kiképzést. UAP-pal ütközés eddig nem történt, de 11 „near miss” eset ismert, tehát amikor majdnem baleset lett a dologból. Épp ezért volt szükség arra, hogy egyrészt lekerüljön a stigma a témáról, és arról a személyzet szabadon beszélhessen, másrészt pedig, hogy az anekdotális beszámolókat felváltsa egy szigorúbb, adatgyűjtési megközelítés.

Ami a stigmákat illeti, a „Ha látsz valamit, jelentsd!” üzenet célba ért, hiszen tavaly óta 500 új beszámoló érkezett a csoporthoz. Emellett megtörténtek az első lépések az ügyben, hogy egyéb partnereket (vállalatok, egyetemek) is bevonjanak a kutakodásba – később kiderült, hogy az UAP esetekről már az amerikai légügyi hivatal, az FAA is ad át adatokat, egyéb szervezet azonban egyelőre még nem, de ez változni fog a jövőben. Megtudtuk azt is, hogy más nemzeteknek is akadnak immár hasonló, UAP-ok után nyomozó munkacsoportjai (például Kínának) – ezek egy részével az amerikai szervezet együttműködik, tehát megosztanak egymással információkat, másokkal viszont nem. Erről részletesebben azonban a zárt ülésen volt szó. Nem mellesleg előkerült egy új vidó is, amely egy kontaktust örökített meg a hadintegerészet egy vadásza és egy UAP közt. A videó egyébként azt volt hivatva szemléltetni, hogy ezek a találkozások annyira gyorsak, hogy sokszor alig akad róluk bármi adat, és valóban, az egész talán csak egyetlen képkoca erejéig tartott nem túl jó minőségben:

Fontos kérdés, hogy már a tavalyi jelentésben is az UAP-okat 5 csoportba sorolták, és ezek közül az ötödik, az „others” kategória volt a legérdekesebb. Ebben ugyanis a tárgyak/eszközök olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nehezen magyarázhatóak tudományosan (például repülési felület hiánya, látható meghajtás hiánya, állóhelyzetből hiperszonikus sebességre váltás – ilyesmik). Ezen esetek egy részében a szenzorok hibájáról is lehet szó, tehát elképzelhető, hogy emiatt nem látszottak a meghajtórendszerek, máskor, néhány eset kapcsán, azonban valóban nehéz választ adni. Arra a kérdésre, hogy a munkacsoport miként áll ezekhez az esetekhez, és nem csak azokra koncentrál-e, amelyeknél könnyű válaszra lehetett számítani, az a válasz született, hogy nem. Sőt ezek a rejtélyes jelenségek a kutakodás homlokterében állnak, egyébként Ronald Moultrie nagy sci-fi rajongó, így nem vetnek el előzetesen semmilyen hipotézist, így akár a földönkívülieket sem. Azonban a magyarázathoz (ismételten tehát) további adatokra van szükség.

Ami biztos: a munkacsoportnak nincsen birtokában semmilyen tárgyi bizonyíték (például roncs), amely földönkívüliekre utalna, és kiderült az is, hogy az UAP-okkal eddig a pilóták nem próbálták meg felvenni rádión a kapcsolatot. Ennek oka az elmondások alapján az, hogy ezen esetekben legénység nélküli eszközről lehetett szó, tehát nem volt kivel kapcsolatba lépni. A beszámolók szerint pedig eddig UAP ellen fegyvert sem vetettek be.

Ezt követően hangzottak el talán a legérdekesebb kérdések. Például az, hogy a hasonló tárgyak után nyomozó kék könyv projekt és az AATIP (ez a mostani UAP-ok után nyomozó szervezet egyfajta elődje a Pentagonban, amely a 2007-ben alapult elvileg) közti több évtizedes hiátusban akadt-e hasonló szervezet. A válasz szerint erről senkinek nincs tudomása, márminthogy ilyen jelenségek után szervezeti szinten, hivatalosan is nyomoztak volna ebben az időszakban (egyéni nyomozások persze előfordulhattak, erre senkinek nincs rálátása). Arra, hogy vizsgálnak-e olyan ismertebb eseteket, mint a Malmstrom-incidens, nemleges válasz érkezett (az viszont nem igazán derült ki, hogy miért nem vizsgálják ezeket).

Hátra van még a két legérdekesebb kérdés, ahol a fentebb említett bikini effektus talán a legerősebb. Az első ilyen, hogy az UAP-ok utáni kutatás volt-e bármiféle kihatással a hadsereg kutatási-fejlesztési programjaira. Erre a válasz az volt, hogy erről tehát a zárt ülésen esik majd szó. Végül pedig essék szó az UAP-ok és az óceánok témaköréről! Tehát UAP-okat rengetegszer észlelnek az óceán felett, aminek egyik oka természetesen a hadihajók és egyéb katonai eszközök fejlett szenzorrendszere.

„Egy sereg opció jön szóba azon kívül, hogy az UAP-ok Földről vagy a Földön kívülről származnak” A fenti idézetet Luis Elizondo, az azonosítatlan repülő jelenségeket vizsgáló, a Pentagon által korábban működtetett program egykori vezetője mondta. Az interjúban azonban több döbbenetes állítás is elhangzik, és talán körvonalazódni kezd az is, hogy mi lehet az UAP-okkal kapcsolatos jelenlegi, nem hivatalos munkateória.

Viszont akadnak beszámolók, hogy olykor az UAP mintha a levegőből a víz alá repülne, de roncs nem marad utána, tehát nem lezuhant, hanem mintegy a víz alatt folytatta az útját, ami elég egyedülálló mérnöki teljesítményt feltételez. Luis Elizondo, aki az említett AATIP vezetője volt, erről úgy nyilatkozott korábban, hogy:

„Egy sereg opció jön szóba azon kívül, hogy a Földről vagy a Földön kívülről származnak.”

A témáról részletesebben a fentebbi cikkünkben írtunk egyébként. Emiatt tehát, ha jómagam egyetlen kérdést tehettem volna fel, az pontosan az, amire az egyik képviselő is rákérdezett: Nézelődtek-e szenzorokkal az óceán felszíne alatt, kerestek-e UAP-okat a víz alatt? Sajnos a válasz ez ügyben is az volt, hogy erről majd csak a zárt ülésen esik szó.

(Kép: illusztráció, Pixabay/christianplass)


Ilyen lesz a Kia új elektromos járműve
Ilyen lesz a Kia új elektromos járműve
A PV5 első verzióját már tesztelik, várhatóan 2025-ben jelenik meg.
Az elektromos autók nem csak elvesznek, hanem adnak is energiát, ha kell
Az elektromos autók nem csak elvesznek, hanem adnak is energiát, ha kell
Elektromos autók táplálták energiával az ausztrál villamosenergia-hálózatot egy áramszünet alatt.
Ezek is érdekelhetnek
HELLO, EZ ITT A
RAKÉTA
Kövess minket a Facebookon!
A jövő legizgalmasabb cikkeit találod nálunk!
Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le a jövőről! Iratkozz fel a hírlevelünkre, és minden héten elküldjük neked a legfrissebb és legérdekesebb híreket a technológia és a tudomány világából.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.